Varukorgen är tom

ÖREBRO OCH KUMLA STADSNÄT. NÄSTA NIVÅ AV BREDBAND

Stadsnät är en lokal aktör som ägs både av Örebro och Kumla kommun. Vi projekterar, ansluter och ansvarar för den fysiska fiberstrukturen. För oss handlar det om att göra orterna i den här regionen attraktivare att bo, verka och leva i.

Stadsnät är en lokal aktör som ägs både av Örebro och Kumla kommun. Vi projekterar, ansluter och ansvarar för den fysiska fiberstrukturen. För oss handlar det om att göra orterna i den här regionen attraktivare att bo, verka och leva i.Supersnabb bredbandsanslutning och långsiktig fiberinfrastruktur Med långsiktig fiberinfrastruktur får du möjlighet till en supersnabb bredbandsanslutning som klarar av framtidens utveckling. Kravet på prestanda ökar hela tiden och vi vill att du ska känna att den investering du gör räcker länge och att den ger mervärde för både dig samt för de som ska använda den.

Ett operatörsneutralt nät är ett öppet nät

Ett operatörsneutralt nät innebär att du som kund har flera tjänsteleverantörer att välja på. Det råder fri konkurrens på lika villkor som gynnar dig, priserna pressas samtidigt som produktutvecklingen är kontinuerlig. I ett operatörsneutralt nät är det inte en tjänsteleverantör som har ensamrätt på att leverera sina tjänster i nätet. Du som kund har möjlighet att välja tjänst och tjänsteleverantör efter eget behov.

Open Universe är vår kommunikationsoperatör

Stadsnät i Örebro-Kumla är ett operatörsoberoende bredbandsnät med en kommunikationsoperatör.
Vår kommunikationsoperatör heter Open Universe och ansvarar för den dagliga driften och tjänsteutbudet i nätet.